ساخت اتصال اسپلیت تی


تاریخ ارسال : ۹۵/۱۰/۱۵


اسپلیت تی
اتصال اسپلیت تی

اسپلیت تی

اسپلیت تی، سدل نیپل و ولدولت اصلی‌ترین اتصالات مورد استفاده برای انجام عملیات هات تپ بشمار می‌روند. هات تپ خطوط لوله و مخازن پیش از انجام می‌بایست به یکسری اتصالات و ابزارها مجهز شود که بدون وجود آن‌ها امکان انجام عملیات وجود ندارد. یکی از این تجهیزات اتصالات سه شاخه‌ای هستند که  پیش از انجام عملیات روی لوله نصب می‌شوند و دستگاه هات تپ با قرارگیری روی آن‌ها عملیات را به انجام می‌رساند. معمول‌ترین ابزار اتصالی در انجام عملیات هات تپ، اتصال اسپلیت تی می‌باشد که پیش از انجام عملیات طراحی و ساخته شده، و سپس روی لوله نصب می‌شود. فرایند نصب بسته به ماهیت اسپلیت تی متفاوت می‌باشد. در خصوص خطوط لوله که امکان جوشکاری زنده روی آن‌ها وجود دارد از اتصالات اسپلیت تی جوشی استفاده می‌شود. در این نوع اسپلیت تی دو پد بالایی و پایینی از دو طرف همچون کمربند روی لوله نصب و جایگیری می‌شوند و سپس به هم جوشکاری می‌شوند.

نوع دیگر اسپلیت تی، اسپلیت تی مکانیکی می‌باشد که برای اتصال روی خطوطی استفاده می‌شود که جوشکاری روی خطوط آن امکان‌پذیر نیست. برای مثال لوله‌های پلی‌اتیلن، لوله‌های بتنی، یا لوله‌های فلزی که بنا به ماهیت سیال امکان جوشکاری روی آن‌ها وجد ندارد مواردی هستند که از طریق اتصال اسپلیت تی مکانیکی برای انجام عملیات هات تپ آماده می‌شوند.

چه مواقعی از ولدولت استفاده می‌شود؟

طبیعتاً ترجبح بر آن است که نوع اتصالات و تجهزات مورد استفاده برای انجام عملیات هات تپ متناسب با ماهیت عملیات و مشخصات فنی لوله و سیال باشد. برای مثال زمانی که انشعاب‌ها دارای سایز کوچک و و لوله اصلی دارای سایز بزرگ باشد، برای انجام عملیات هات تپ از اتصال ولدولت استفاده می‌شود. این اتصال یک ابزار حلقوی شکل یک تکه است که مستقیماً روی لوله جوشکاری می‌شود  و با نصب و جوشکاری یک قطعه فلنج روی آن، مجموعه برای انجام عملیات هات تپ آماده می‌شود. البته حتی در صورت وجود شرایط فوق، فشار سیال و نوع سیال و دمای آن نیز متغیرهای دخیل و تعیین کننده در فرایند محسوب می‌شوند، به طوری‌که ممکن است حتی برای سایزهای بسیار کوچک نیز مجری هات تپ متقاعد شود از اتصالاتی دیگر نظیر سدل نیپل و اسپلیت تی استفاده کند.

چه مواقعی از سدل نیپل استفاده می‌شود؟

اتصال سدل نیپل یک اتصال دو تکه است که دارای یک پد دایره ای شکل و یک نیپل می‌باشد. پد مذکور روی بخشی از لوله که محل انجام عملیات هات تپ است روی لوله نصب و عملیات جشکاری روی آن انجام می‌شود. سپس با نصب و جوشکاری فلنج متناسب با فشار و خط لوله مجموعه برای انجام عملیات هات تپ آماده می‌شود. این نوع اتصالات نیز زمانی استفاده می‌شوند که سایز انشعاب و سایز لوله اصلی با هم متفاوت هستند و از طرف دیگر سایز اتصالت کوچک اما بیشتر از ۲ یا ۳ اینج می‌باشد. با توجه به این‌که این اتصال ضریب مقاومت بالاتری نسبت به ولدولت دارد، در صورتی که سایز انشعاب کوچک اما فشار سیال بالا باشد، باز هم از این اتصال استفاده می‌شود. در فرایند طراحی و ساخت سدل نیپل، ضخامت سدل و نیپل متناسب با مشخصات فنی لوله‌ای انتخاب می‌شود که عملیات هات تپ روی آن انجام خواهد گرفت.

چه مواقعی از اتصال اسپلیت تی استفاده می‌شود؟

اتصال اسپلیت تی یک اتصال کمربندی تمام پوشش است که معمولاً برای انجام عملیات هات تپ روی خطوط لوله پرفشار، سایز بالا، و مواردی پیش می‌آبد که سایز انشعاب بالا می‌باشد. همچنین در خصوص عملیات‌های هات تپ سایز به سایز ولو در سایزهای کوچک معمولاً ترجیح بر آن است که از اسپلیت تی استفاده شود.

اسپلیت تی

اسپلیت تی

این اتصال دارای یک پد پایینی که مقابل محل انجام عملیات هات تپ نصب می‌شود، و نیز یک پد بالایی است که عملیات هات تپ در محل ان انجام می‌شود. این پد سدل خود نظیر سدل نیپل یک اتصال دو تکه است که دارای یک سدل نیم‌استوانه‌ای و یک نیپل می‌باشد. نیپل اسپلیت تی حکم ورودی دستگاه هات تپ و محل انشعاب جدید را دارد. در نهایت تیز یک فلنج متناسب با مشخصات فنی لوله روی نیپل نصب می‌شود.

اسپلیت تی بر حسب نیاز می‌توان جوشی یا مکانیکی باشد. برای اتصالات جوشی دو سوی پد از دو طرف لوله به همدیگر می‌رسند و از طریق یک خط جوش به هم متصل می‌شوند. تعداد پاس جوش بر حسب محاسبات و طبق دستورالعمل تدوینی توسط تیم مهندسی فرایند هات تپ مشخص می‌شوند. نوع دیگر اسپلیت تی، اسپلیت تی مکانیکی می‌باشد که در آن دو پد اتصال دارای یک صفحه مستطیلی عمود بر راستای پد هستند که پس از جاگذاری اسپلیت تی روی هم قرار می‌گیرند و از محل سوراخ‌های قلاویز شده به هم پرچ یا پیچ و مهره می‌شوند.

اسپلیت تی مستحکم‌ترین و مطمئن ترین اتصال برای انجام عملیات هات تپ محسوب می‌شود اما با این حال این بدان معنا نیست که برای انجام هر پروژه هات تپ می بایست از آن استفاده کرد. در مواقعی با توجه به محاسبات صورت گرفته این جمع‌بندی حاصل می‌شود که بهتر است از اتصالات دیگر برای انجام هات تپ استفاده شود. تشخیص این امر بر عهده مجری هات تپ و نیز منوط به تأییدیه کارفرمای عملیات هات تپ است.

اسپلیت تی هات تپ

اتصال اسپلیت تی

شرکت پیشگام صنعت ابزار به عنوان مجری عملیات هات تپ، خود طراحی و سازنده اسپلیت تی و سدل نیپل بوده و متناسب با نیاز مشتری و مقتضیات کار آماده ارائه مشاوره در خصوص انتخاب نوع اتصال در هرکارکردی است. ما همچنین بسته به نیار توان تهیه ولدولت مورد نیاز و سفارش مشتریان گرامی نیز می‌باشیم.


ارسال دیدگاه